ładowanie strony

Wielowie

Wielowie

Osadnictwo na terenie gminy Wielowie moemy okreli na czasy epoki brzu i wczesnej epoki elaza. Wwczas ziemie dzisiejszej gminy zamieszkiwaa ludno kultury uyckiej, tak nazywano charakterystyczn dla przeomu wspomnianych epok kultur archeologiczn, zbir cech wsplnych dla yjcej w danym okresie spoecznoci takich jak wsplny jzyk, rasa, tradycje. Przedstawiciele kultury uyckiej, ktra tu, na lsku, przez dugi czas stanowia wzr dla innych wsplnot zasilajcych pozostae ziemie polskie, pozostawia po sobie midzy innymi osad i cmentarzysko w wibiu. Najwikszy rozwj gospodarczy spoeczny terenw dzisiejszej Wielowsi przypada na XIII wiek, gdy obszar ten wchodzi w skad ksistwa Opolsko-Raciborskiego. Krzyoway si tutaj szlaki handlowe ogromnego znaczenia: trasa z Opola do Krakowa przez Strzelce Opolskie, Toszek, Pyskowice i Bytom oraz trasa czca lsk z Wielkopolsk. To wanie wielkopolscy przedstawiciele kultury uyckiej stali si po lskich braciach wsplnot, ktra staa si wzorem ycia spoecznego dla pozostaych grup. Tereny Wielowsi wchodziy pierwotnie w skad kasztelani toszeckiej, a nastpnie po wielu zmianach granic stay si administracyjn czci ziem toszecko-pyskowickich.

 Zabawa i nauka

 

gra konspekt

 

Kontakt:

Urzd Gminy Wielowie

ul. Gwna 1, 44-187 Wielowie

Telefon: 0-32 237-85-00,

Faks: 0-32 237-85-09,

email: info@wielowies.pl

www.wielowies.pl

 

Atrakcje Gminy Wielowie:

 

Paac w wibiu sieroty lski Katy Wielowie - paac Zachrzowice

pasek