ładowanie strony

Wielowieś

Wielowieś

Osadnictwo na terenie gminy Wielowieś możemy określić na czasy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza. Wówczas ziemie dzisiejszej gminy zamieszkiwała ludność kultury łużyckiej, tak nazywano charakterystyczną dla przełomu wspomnianych epok kulturę archeologiczną, zbiór cech wspólnych dla żyjącej w danym okresie społeczności takich jak wspólny język, rasa, tradycje. Przedstawiciele kultury łużyckiej, która tu, na Śląsku, przez długi czas stanowiła wzór dla innych wspólnot zasilających pozostałe ziemie polskie, pozostawiła po sobie między innymi osadę i cmentarzysko w Świbiu. Największy rozwój gospodarczy społeczny terenów dzisiejszej Wielowsi przypada na XIII wiek, gdy obszar ten wchodził w skład księstwa Opolsko-Raciborskiego. Krzyżowały się tutaj szlaki handlowe ogromnego znaczenia: trasa z Opola do Krakowa przez Strzelce Opolskie, Toszek, Pyskowice i Bytom oraz trasa łącząca Śląsk z Wielkopolską. To właśnie wielkopolscy przedstawiciele kultury łużyckiej stali się po śląskich braciach wspólnotą, która stała się wzorem życia społecznego dla pozostałych grup. Tereny Wielowsi wchodziły pierwotnie w skład kasztelani toszeckiej, a następnie po wielu zmianach granic stały się administracyjną częścią ziem toszecko-pyskowickich.

 

 Zabawa i nauka

 

gra konspekt

 

Kontakt:

Urząd Gminy Wielowieś

ul. Główna 1, 44-187 Wielowieś

Telefon: 0-32 237-85-00,

Faks: 0-32 237-85-09,

email: info@wielowies.pl

www.wielowies.pl

 

Atrakcje Gminy Wielowieś:

 

Pałac w Świbiu sieroty Śląski Katyń Wielowieś - pałac Zachrzowice

pasek