ładowanie strony

Las Fazaniec

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza Fazaniec, położona na północno-wschodnim obszarze Gminy, która obejmuje najlepiej zachowane siedliska o znaczeniu europejskim. W lesie tym zachowały się stare drzewostany dębowe, grabowe i bukowe, w których drzewa osiągają wiek ponad 210 lat. Na terenie ostoi znajduje się kilka niewielkich głazów narzutowych pochodzenia skandynawskiego. We florze reprezentowane są gatunki chronione: kopytnik pospolity, wawrzynek wilczełyko i kalina koralowa. Las Fazaniec jest również siedliskiem wielu gatunków zwierząt bezkręgowych i kręgowych, m in. płazów, ptaków, ssaków.

 

 

 

 

 

 

Las Fazaniec

44-180 Toszek

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
tel. (32) 207 78 01, 207 78 80, fax (32) 207 78 84
e-mail: rdos-sekretariat@katowice.uw.gov.pl,

http://katowice.rdos.gov.pl/


 

pasek

 

Powrót