ładowanie strony

Zamek

Zamek łączy w sobie elementy stylu gotyckiego i baroku. Znajduje się tutaj brama z XV wieku z dwiema basztami. W czasach rozbicia dzielnicowego gród w Toszku należał do kolejnych książąt z linii opolskiej, potem zaś bytomsko–kozielskiej, wreszcie cieszyńskiej i oświęcimskiej. Jednym z książąt linii kozielsko–bytomskiej był Bolesław, który w początkach XIV w. został arcybiskupem Ostrzyhomia i prymasem Węgier. Zamek w Toszku do największego rozkwitu doszedł w XV w. – w czasach długiego panowania księcia toszeckiego, Przemysława z linii oświęcimskiej. Po zniszczeniach spowodowanych przez najazdy husytów Przemysław wzniósł tu murowaną rezydencję. Stanowiła ona przez pewien czas własność książąt opolskich, potem zaś – jako lenno królów czeskich – w pierwszej połowie XVI w. przeszła w ręce Habsburgów. Z końcem stulecia tutejsza twierdza wykupiona została przez rodzinę Redenów i przebudowana w stylu renesansowym. Kolejna przebudowa miała miejsce w czasach Colonnów, na przełomie XVII i XVIII w. Zamek w XVII i XVIII w. kilkakrotnie zmieniał właścicieli. W roku 1811 spłonął. W 1840 ruinę kupił Abraham Guradze. W rękach tej rodziny hrabiowskiej obiekt znajdował się aż do II wojny. W latach dwudziestych hrabia Kurt Hubert Guradze przekazał go w użytkowanie młodzieży. Malownicza ruina została poddana częściowej renowacji w latach 1957–1963. Wkrótce zamek w Toszku stał się siedzibą placówek kulturalnych.

Obecnie mieści się tu Centrum Kultury „Zamek w Toszku”, zamek oferuje m.in. zwiedzanie wieży z tarasem widokowym i wystaw czasowych. Na terenie zamku mieści się Centrum Kultury, które organizuje festyny, wystawy, koncerty, spotkania z artystami oraz prowadzi sekcje artystyczne dla dzieci i młodzieży, jest tu także kawiarenka.

 

 

 

 

Zamek

ul. Zamkowa 10

44-180 Toszek
Telefon: 32 233 44 93
Email: biuro@zamektoszek.pl
WWW: www.zamektoszek.pl

 


 

pasek

 

Powrót