ładowanie strony

Grota Lourdska Rachowice

W latach 1932-33 Bractwo Chrystusa Krla zakonu Biaego Krzya w Lachowicach w ustronnym, urodziwym miejscu nad stawemutworzyo park zwany ?Grot?, gdzie zbudowano Grot z figur Matki Boskiej z Lourdes. W dniu 3 maja 1937 r. figur Matki Boskiej, strzegc grot, powicono i odtd staa si obiektem lokalnych pielgrzymek.

Sanktuarium w czasie II wojny wiatowej ulego powanym zniszczeniom i zostao odbudowane przez okoliczn ludno w 1992 r. Po 50 latach w odtworzonym miejscu ponownie odbyo si naboestwo majowe. Naboestwa te odprawiane s rokrocznie i ciesz si du popularnoci wrd okolicznych mieszkacw. Wielu uwaa, e miejsce to potrafi wyciszy i ukoi wiele problemw ludzkich.

 

 

 

 


 

 

 

 

 


Grota Lourdska Rachowice

ul. Wiejska 1
44-156 Sierakowice
Tel. 32 238-42-30 (Parfia Trjcy witej w Rachowicach)

 

pasek

 

Powrt