ładowanie strony

Sonicowice

Sonicowice

Gmina Sonicowice zasyna przede wszystkim z wydobywania bogactw mineralnych, najpierw byy to rudy elaza, jednak zoa wyczerpay si do szybko, gdy bya ich niewielka ilo. Do dnia dzisiejszego wydobywane s tzw. surowce okruchowe, takie jak piasek, wykorzystywane w budownictwie. S one gwnych bogactwem mineralnym tej ziemi. Sonicowice, jedno z najmniejszych miasteczek ziemi gliwicko-toszeckiej, a nawet caego lska, prowadz take rozbudowan gospodark wodn poprzez wykorzystanie kilku staww rybnych.Zabawa i nauka

 

gra konspekt

 

Kontakt:

Urzd Gminy Pilchowice

ul. Damrota 6
44-145 Pilchowice

tel. 32-235-65-21
www.pilchowice.pl
ug@pilchowice.pl

Atrakcje Gminy Pilchowice:

 

DrewnianyKatarzyny Aleksandryjskiej Koci Bartomieja Paac w Sonicowicach Spichlerz dworski

pasek