ładowanie strony

Zesp Paacowo Parkowy

Zesp paacowo-parkowy zbudowany w stylu romantyzmu niderlandzkiego, powstay w latach 1882 ? 1885. W ogrodzie znajduje si posg protoplasty rodu. Obecnie paac peni funkcj Orodka Edukacyjno-Formacyjnego Diecezji Gliwickiej, z moliwoci zwiedzania.

Historia wzmiankuje sam wie ju w 1317 roku, ale ranga jej wzrosa, kiedy to dobra rycerskie Pawniowice zakupi w 1737 r. Franciszek Wolfgang von Stechow – pierwszy landrat (starosta) powiatu gliwicko-toszeckiego po zajciu lska przez Prusy. W roku 1798 majtek przejmuje hrabia Karol Franciszek von Ballestrem, ktrego matk bya Maria Elbieta Augusta von Stechow, a ojcem Giovanni Battista Angelo Ballestrero, oficer wojska pruskiego pochodzcy z Piemontu (Wochy) – protoplasta lskiej linii rodu Ballestrem. Od tego czasu, a do stycznia 1945 r. dobra pawniowickie wraz z pozostaymi rudzko-biskupickimi pozostaway w rkach rodziny Ballestrem, ktra Pawniowice obraa sobie za sw rodow siedzib wznoszc tu w latach 1882-1885 wspaniay paac

 

 

 

Zesp Paacowo Parkowy

Orodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej Zesp Paacowo-Parkowy
ul. Gliwicka 46, 44-171 Pawniowice

tel. +32 230 55 51,
fax: +32 230 55 51,
gsm: +48 506 33 00 99

e-mail: palac@gliwice.opoka.org.pl
www: http://www.palac.plawniowice.pl/

Zwiedzanie Paacu:

– dla osb indywidualnych
W Niedziele:
kwietnia, maja, czerwca i wrzenia o godz. 16.00
lipca (oprcz pierwszej) i sierpnia o godz. 14.00, 15.00, 16.00 i 17.00
W czwartek o godz. 11.00 i 13.00 (od kwietnia do wrzenia)

– dla grup zorganizowanych po uprzednim zgoszeniu.
(Zwiedzanie trwa ok. 45 minut i rozpoczyna si w kaplicy paacowej)
Karty wstpu do Paacu ?Cegieki”:
doroli – 6,00 z
dzieci – 4,00 z
Opata przeznaczona jest na renowacj i utrzymanie Paacu.

Zwiedzanie Paacu odbywa si wycznie z przewodnikiem.

Zwiedzanie Parku:
W okresie wiosenno-letnim: od 8.00 do 20.00
w okresie jesienno-zimowym: od 8.00 do 16.00
Uwaga!!!
Poza godzinami otwarcia parku – terenu pilnuj psy rasy ostrej.
Karty wstpu do Parku – ?Cegieki”:
doroli – 2,00 z
dzieci – 1,00 z
Opata przeznaczona jest na renowacj i utrzymanie Parku.

 

pasek

 

Powrt