ładowanie strony

Zesp paacowo-parkowy w Koszcinie

Zamek obecnie jest siedzib Zespou Pieni i Taca ?lsk?. Wybudowany zosta w XVII w. Od 1804 r. funkcjonowa jako rezydencja rodu Hohenlohe ? Ingelfinger i by ich wasnoci do 1945 r. W otoczeniu zamku park i cieka przyrodnicza.

Siedzib wacicieli z Koszcina by z pocztku drewniany zamek, ktry spon w 1595 roku podpalony przez wojska lisowczykw. Na przestrzeni wiekw koszciski paac przechodzi z rk do rk. W 1609 roku Andrzej Kochcicki rozpocz budow murowanej kaplicy i paacu, ktr zakoczy Filip von Rauthen. Za czasw panowania na koszciskim zamku Mikoaja Filipa von Rautchen goci tu Jan Sobieski wraz z dworem, a jego ona Marysieka rezydowaa w paacu gdy Jan Sobieski uda si pod Wiede na wypraw przeciw Turkom. U schyku XVII wieku majtek przeja rodzina Sobkw. Po 1774 roku wadaa nim hrabina von Dyhern, by w 1798 paac znw przeja korona cesarska. Od wiosny 1805 do stycznia 1945 roku posiado bya wasnoci ksicego rodu Hohenlohe – Ingelfingen. Ludwik Filip von Hohenlohe ? Ingelfiingen rozpocz w 1829 roku przebudow paacu w stylu pnoklasycycstycznym. W takim ksztacie zachowa si on do dzi. Z okresu tego ocalay malowida cienne i niektre elementy wystrojw sal oraz epitafia nagrobne mieszczce si w Kaplicy Zamkowej. Ostatni waciciel paacu Karol Gotfried, wyemigrowa do Austrii, gdzie zmar bezpotomnie.

 

 

Zesp Pieni i Taca „lsk” im. Stanisawa Hadyny

Zamkowa 3, 42-286 Koszcin

tel. +48 34 310-64-15
fax: +48 34 310-64-16
gsm: +48 609 977-070

e-mail: info@zespolslask.pl
www: http://www.zespolslask.pl

Recepcja bazy noclegowej
tel. +48 34 310-64-01
e-mail: recepcja@zespolslask.pl

 

pasek

 

Powrt