ładowanie strony

Zespół pałacowo-parkowy rodziny Ballestremów

Zespół pałacowo-parkowy rodziny Ballestremów

Wybudowany został w latach 1903 – 1909 z inicjatywy Ludwika Karola Ballestrema. W tym neobarokowym pałacu ma obecnie siedzibę Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji. Park ma powierzchnię 16 ha, część południowa urządzona jest w stylu francuskim, część północna w stylu angielskim. Historia Pałacu, według źródeł historycznych, rozpoczyna się w pierwszej połowie XV wieku, kiedy właścicielem miejscowości był rycerz z rodu Strzałów. Wkrótce przybywają tutaj przedstawiciele morawskiego rodu, który od nazwy swej głównej siedziby przybierze nazwisko Kochcickich. Kolejni Kochciccy nie tylko dzierżyli ważne urzędy na dworach książęcych, królewskich i cesarskim, ale także poszerzali swe włości, chociażby o Lubliniec. W XVII wieku, podczas wojny 30-letniej, opowiedzieli się przeciwko cesarzowi i utracili wszystkie dobra. Od tej pory Kochcice znajdowały się w rękach wielu możnych rodzin włoskich, czeskich i niemieckich. Na początku XX wieku Kochcice kupił (od Sylwiusza von Aulocha) hrabia Franciszek Karol von Ballestrem, jeden z największych na ówczesnym Śląsku posiadaczy ziemskich i przemysłowców, pan majoratu pławniowickiego. Już w 1903 roku hrabia przekazał nowy nabytek swojemu synowi, porucznikowi rezerwy pułku gwardii kirasjerów, Ludwikowi Karolowi von Ballestrem. Ludwik Karol miał być ostatnim prywatnym właścicielem kochcickiego majątku – opuścił go w 1945 roku, uciekając przed Armią Czerwoną. Wcześniej hrabia doprowadził (liczący około 3300 ha) majątek ziemski do rozkwitu – w Kochcicach i okolicy stanęły: zespół folwarczny, tartak, leśniczówki, a nawet bocznica kolejki wąskotorowej. W 1906 roku rozpoczęła się budowa okazałego pałacu, która przeciągnęła się do roku 1909. Zaś wokół pałacu urządzono park. Po II wojnie światowej budynek był domem kolonijnym, ośrodkiem szkoleniowym, wreszcie – od początku lat 60. po dziś dzień – Wojewódzkim Ośrodkiem Rehabilitacji. Pałac w Kochcicach wzniesiono na planie prostokąta, w stylu neobarokowym. Jest to budowla trzykondygnacyjna, 11-osiowa od frontu, przykryta mansardowym dachem z lukarnami. Dwa ryzality znajdują się po bokach budowli, trzeci zaś został umieszczony pośrodku i mieści wejście główne, ozdobione portalem z kolumnami i kartuszem herbowym Ballestremów. Przed wejściem widzimy dwustronny podjazd. Pałac otoczony jest przez piękny park – w typie angielskim i francuskim zarazem – z pomnikowymi okazami drzew


 

 

 

>

 

 

Zespół pałacowo-parkowy rodziny Ballestremów
ul. Zamkowa 1

42-713 Kochcice

mail.
tel.  34 3934100

 


 

pasek

 

Powrót