ładowanie strony

Pałac rodziny Aulok

Pałac rodziny Aulok

Pałac klasycystyczny wzniesiony został w początkach XIX w. od 1929 r. mieści się tu szkoła, obecnie Gimnazjum im. Jana Pawła II. Ponad wejściem kartusz herbowy, prawdopodobnie rodziny von Aulock.

Pałac w Kochanowicach wzniesiono na początku XIX w. Od 1817 do 1929 r. znajdował się w rękach rodziny von Aulock. Klasycystyczna, murowana rezydencja na planie prostokąta, posiada dwie zasadnicze kondygnacje i nakryta jest mansardowym dachem. Jedenastoosiowa fasada posiada centralny, trzyosiowy i trzykondygnacyjny ryzalit z dekoracją w postaci pilastrów i lizen. Nad wejściem zachował się kartusz herbowy rodziny von Aulock. Od strony ogrodu podobna elewacja z ryzalitem posiada także wsparty na filarach taras. Budowla należała do rodu von Aulock do 1929 r., gdy Okręgowy Urząd Ziemski w Katowicach dokonał parcelacji majątku. Niedługo potem, w 1932, dzięki staraniom miejscowego sołtysa, Wincentego Dylla, pałac zaadaptowany został na potrzeby oświatowe. Mieściła się tu sześcioklasowa, powszechna szkoła publiczna oraz jednoklasowa szkoła dokształcająca. W czasie okupacji Niemcy w ramach polityki germanizacji wprowadzili do szkoły swoich nauczycieli z kierownikiem, niejakim Riechterem na czele, który nie tolerował używania przez uczniów języka polskiego, za co dzieci spotykały kary cielesne. Podczas wycofywania się Niemców zaginęły dawne meble stanowiące wyposażenie obiektu. Budynek pałacu ucierpiał również w trakcie wkraczania Armii Radzieckiej. Placówkę oświatową otwarto tu znów w 1945 r. Obecnie w pałacu mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum.

 

 

 

 

 

Pałac rodziny Aulok

ulica Szkolna 1
42-713 Kochanowice

tel. +34 35 33 280

e-mail:
www: gimnazjum.zskochanowice.edu.pl

Zwiedzanie Pałacu:

cały rok

 

pasek

 

Powrót