ładowanie strony

Kochanowice

KOCHANOWICE

Mwic o gminie Kochanowice musimy cofn si w czasie do… epoki brzu tj. do 1000 ? 800 lat przed nasz er! Wanie na ten okres istnienia Ziemi datuje si znaleziska, ktre uznaje si za lady osadnictwa czyli istnienia ludzkiej spoecznoci na tych terenach. Badania archeologiczne prowadzone w Pawekach i Ostrowie potwierdzaj autentyczno tych znalezisk. Miejscowoci, ktre tworz dzisiejsz gmin Kochanowice zostay zaoone w redniowieczu. Miay one niezwyke przeznaczenie, gdy byy nagrodami. Dokadnie tak, rycerze w zamian za sw wierno, waleczno, lojalno i zasugi otrzymywali nagrody w postaci terenw, stajc si ich gospodarzami. W ten sposb powstaway mae wioski.
Jedn z najwikszych wartoci gminy Kochanowice od zarania dziejw bya sama natura. Przepikne puszcze pene dzikiej zwierzyny, staww i strumieni, nad ktrymi przodkowie zakadali tzw. kunice, a wic zakady, w ktrych gwnym narzdziem do formowania wytopionych metali by mot poruszany koem wodnym. Zaoenie takiej kunicy wiadczyo o ogromnym postpie yjcej na danym terenie wsplnoty. Uprawa ziemi, hodowla ryb i trzody chlewnej, hodowla koni i bartnictwo czyli lena hodowla pszcz w dziuplach drzew ? tym wanie zajmowali si mieszkacy dzisiejszej gminy Kochanowice. Wszystko to zostao udokumentowane w odnalezionej ksidze z XVI wieku ze spisem majtku i chopskich opat paszczynianych jakiego waciciela ziemskiego. Tak ksig nazywamy urbarzem.

 

 

Zabawa i nauka

 

gra konspekt

 

Kontakt:

Urzd Gminy Kochanowice
ul. Wolnoci 5
42-713 Kochanowice
gmina@kochanowice.pl
tel. 34 3533 (100-102)
fax34 353 31 05

http://kochanowice.pl/

Atrakcje Gminy Kochanowice:

 

Paac rodziny Aulok Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej stanowisko Ranecznika cieka przyrodniczo - dydaktyczna Zesp paacowo-parkowy rodziny Ballestremw

pasek