ładowanie strony

Kochanowice

KOCHANOWICE

Mówiąc o gminie Kochanowice musimy cofnąć się w czasie do… epoki brązu tj. do 1000 – 800 lat przed naszą erą! Właśnie na ten okres istnienia Ziemi datuje się znaleziska, które uznaje się za ślady osadnictwa czyli istnienia ludzkiej społeczności na tych terenach. Badania archeologiczne prowadzone w Pawełkach i Ostrowie potwierdzają autentyczność tych znalezisk. Miejscowości, które tworzą dzisiejszą gminę Kochanowice zostały założone w Średniowieczu. Miały one niezwykłe przeznaczenie, gdyż były nagrodami. Dokładnie tak, rycerze w zamian za swą wierność, waleczność, lojalność i zasługi otrzymywali nagrody w postaci terenów, stając się ich gospodarzami. W ten sposób powstawały małe wioski.
Jedną z największych wartości gminy Kochanowice od zarania dziejów była sama natura. Przepiękne puszcze pełne dzikiej zwierzyny, stawów i strumieni, nad którymi przodkowie zakładali tzw. kuźnice, a więc zakłady, w których głównym narzędziem do formowania wytopionych metali był młot poruszany kołem wodnym. Założenie takiej kuźnicy świadczyło o ogromnym postępie żyjącej na danym terenie wspólnoty. Uprawa ziemi, hodowla ryb i trzody chlewnej, hodowla koni i bartnictwo czyli leśna hodowla pszczół w dziuplach drzew – tym właśnie zajmowali się mieszkańcy dzisiejszej gminy Kochanowice. Wszystko to zostało udokumentowane w odnalezionej księdze z XVI wieku ze spisem majątku i chłopskich opłat pańszczyźnianych jakiegoś właściciela ziemskiego. Taką księgę nazywamy urbarzem.

 

 

 

Zabawa i nauka

 

gra konspekt

 

Kontakt:

Urząd Gminy Kochanowice
ul. Wolności 5
42-713 Kochanowice
gmina@kochanowice.pl
tel. 34 3533 (100-102)
fax 34 353 31 05

http://kochanowice.pl/

Atrakcje Gminy Kochanowice:

 

Pałac rodziny Aulok Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej stanowisko Różanecznika Ścieżka przyrodniczo - dydaktyczna Zespół pałacowo-parkowy rodziny Ballestremów

pasek