ładowanie strony

Liswarciański szlak rowerowy

Rezerwat ma powierzchnie 23,82 ha. W drzewostanie dominuje olsza czarna, zajmując ok. 60% całego drzewostanu z domieszką sosny zwyczajnej, świerka pospolitego oraz brzozy. Rezerwat leży w granicach Nadleśnictwa Herby. W granicach rezerwatu leży ścieżka dydaktyczna Cisy nad Liswartą. Rezerwat znajduje się przy drodze powiatowej Łebki – Kamieńsko około 500 m przed zabudowaniami wsi Łebki (jadąc od strony Taniny).

 


 

 

 

 

 


Liswarciański szlak rowerowy

Łęg/Łebki

Przebieg Liswarciańskiego szlaku rowerowego.

Szlak Główny
Odcinek A – Szlak Górnej Liswarty (w powiecie lublinieckim)

Babienica (źródło Liswarty) – Mzyki – Hucisko – Boronów – Hadra – Lisów – nina – Łebki – Stasiowe – Kamińsko

Szlak Główny
Odcinek B – „Szlak dolnej Liswarty”

Kamińsko – Kluczno – Ługi-Radły – Radły – Stany – Kuźnica Nowa – Podłęże Szlacheckie – Szyszków – Zawady – Popów – Brzózki – Nowa Wieś – Kule – Wąsosz

 

pasek

 

Powrót