ładowanie strony

Ciasna

Ciasna

Początki gminy Ciasna przypadają na czasy niezwykłego skrzyżowania tradycji i gospodarki czterech społeczności, to bardzo dawna historia. Polacy, Czesi, Prusowie i Ślązacy prowadzili na tych terenach swoje interesy, mieszkali tu, pozostawiali po sobie znaki swojej kultury. Takim wielkim przedsięwzięciem, które miało miejsce w XVIII wieku, gdy władał król pruski Fryderyk Wielki, było założenie Śląskiej Fabryki Fajek Glinianych w Zborowskiem. Według zapisów w 1778 roku w tej słynnej na całą Europę fabryce pracowało aż 115 robotników, co w owych czasach świadczyło o potędze zakładu! Fajeczki ze Zborowskiego płynęły do Anglii i do Holandii. W tym samym czasie oprócz fabryki fajek działała również huta szkła w Wędzinie.
W 1758 roku we wsi Molna powstał ewangelicki drewniany, kościół, zwany zborem. Było to znakiem istniejącej osady, społeczności, którą łączyło wspólne wyznanie. W bliższych nam czasach, w okresie między dwiema wojnami światowymi, zbór został wymurowany, ale już w 1970 roku na rozkaz ówczesnych władz został doszczętnie rozebrany, pozostał jedynie przykościelny cmentarz.
To właśnie przez Ciasną po I wojnie światowej, powstaniach śląskich i plebiscycie przebiegała granica polsko – niemiecka. Jej dokładna linia została wytyczona w 1922 roku. Tak więc mówimy, iż Ciasna była miejscowością nadgraniczną. Po II wojnie światowej Ciasna podlegała pod województwo katowickie, natomiast od 1999 roku wchodzi w skład województwa śląskiego.

 

 

 

Zabawa i nauka

 

gra konspekt

 

Kontakt:

Urząd Gminy Ciasna

ul. Nowa 1a

42-793 Ciasna


tel.fax: (034) 35-35-100

e-mail: ciasna@ug.pl

www.ciasna.pl

 

Atrakcje Gminy Ciasna:

 

Cegielnia w Patoce Fajczarnia Rezerwat przyrody Łęg nad Młynówką Rezerwat Zespół Pałacowo-Parkowy w Ciasnej

pasek